+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz
 

Summary

Dermoid is congenital defect consisting of the skin. This is normal skin in an abnormal localisation. The localisation is laterál limbus in the cornea and conjunctiva, in the eyelid, infrequently in the third eyelid. Rarely it exists with coloboma of the eyelid. Hoskins ,1995. The hair of coloboma damage the cornea, then epifora and keratitis appear. Therapy is conjunktivectomy and keratektomy.

Key words: dermoid, congenital defekt, lateral limbus, cornea, conjunctiva, eyelid, conjunktivectomy, keratektomy

Definice

Dermoid, označovaný některými autory jako choristoma, je vrozený defekt. Kirk, 2007. Normálně vyvinutá tkáň, obsahující kůži, sebacenozní žlázy, tuk a chlupové folikuly se nachází na atypickém místě. Nejběžněji se dermoid vyskytuje v laterální perilimbické oblasti ve spojivce, často zasahuje i do rohovky nebo očního víčka. Vzácně se může vyskytnout i na třetím víčku nebo v souvislosti s kolobomem víčka. Výskyt je jednostranný nebo oboustranný.

Nejčastěji se s ním setkáváme u psů, genetická predispozice je u německého ovčáka, bernardýna, jezevčíka a dalmatina. U koček se vyskytuje vzácně, predisponovanými plemeny je Birma a Barmská kočka. U skotu , plemene Hereford je typ dědičnosti recesivní. Slatter , 1990

 

Embryologie

Dermoid je vrozený defekt, řadíme jej mezi choristoma. Choristoma je normálně vyvinutá tkáň na atypickém místě. Epidermis víček a epitel rohovky pocházejí z povrchu ektodermu a mesodermu, jejich chybnou diferenciací vzniká dermoid. Kirk, 2007

 

Histologie

Horní vrstvu tvoří epidermis se zrohovatělým, různě pigmentovaným dlaždicovým epitelem. Dermis tvoří mazové a potní žlázy, tuková tkáň a chlupové folikuly. Ve výjimečných případech může dermoid obsahovat zbytky kostí a chrupavek. Jeho okraje zasahují do epitelu nebo stroma rohovky, spojivky a víčka. Kirk, 2007

 

Diagnostika

Dermoid je velmi dobře viditelný pouhým okem, proto si ho všimne sám v chovatel v raném věku štěněte. Chlupy rostoucí z defektu dráždí rohovku, což způsobuje epiforu, edém rohovky, keratitis a proliferaci povrchových cév. Hoskins, 1995

Při dlouhodobém dráždění může dojít až ke vzniku fluorescein pozitivního rohového vředu. V případech, kdy chlupy nedráždí rohovku,nemusí být dermoid vůbec zaznamenán a zjistíme ho až při ophthalmologickém vyšetření.

 

V  tabulce č. 1 je uvedeno devět štěňat , plemeno, lokalizace a terapie.

Pět štěňat francouzského buldočka /štěňata jsou ze dvou chovných stanic/, tři štěňata německého ovčáka, jedno štěně amerického pitbulteriéra. Věk štěňat se pohybuje od osmi týdnů do třech měsíců. Ve čtyřech případech se dermoid vyskytoval pouze ve spojivce, obr. č. 1,4, v jednom případě ve spojivce a laterálním očním koutku , ve dvou případech na rohovce, obr. 2,3., v jednom případě oboustranně na dolním očním víčku a spojice obr. 6 a v jednom případě na dolním očním víčku a ve spojivce,obr. č. 5 V osmi případech byla lokalizace unilaterální, v jednom bilaterální. Všechny případy byly řešeny chirurgicky.

 

Terapie

Léčba je téměř vždy chirurgická. Pouze v případě, kdy defekt nezpůsobuje dráždění, jej lze ponechat bez excize. Vzhledem k bezpečnosti narkozy je doporučováno provádět zákrok až ve věku 10-12 týdnů štěňat, pokud však dochází k poškozování rohovky, je nezbytné provést zákrok co nejdříve.

 

Chirurgické zákroky byly provedeny v premedikaci i.v. medetomidin /Domitor/ 0,02ml/kg , butorfanol /Butomidor/ v dávce 0,1mg/kg, diazepam / Apaurin/ 1mg/kg, propofol / Norofol/ 1 mg/kg. Po intubaci byla zahájena inhalační anestezie kyslíkem a Isofluranem. Po ukončení chirurgického výkonu byl štěňatům aplikován i.m. Atipemazol /Antisedan/ v dávce 0, 02ml/kg.

K lokální desinfekci rohovky byl použit Iodopovidon /Betadine/ v ředění 1:20 s fyziologickým roztokem.

U dermoidů spojivky, byla provedena excize tkáně. Vzhledem k tomu, že excize nebyla rozsáhlá, sutura nebyla provedena . U delších řezů s provádí sutura vstřebatelným materiálem 6-0 / např. PGA, Vicryl/. Zakončení stehu je třeba založit tak, aby nedocházelo k iritaci rohovky. U francouzského buldočka s lézí lokalizovanou ve spojivce, spojenou s atypickým utvářením laterální očního koutku, byla provedena resekce spojivky a blefaroplastika suturou laterálního očního koutku. První vrstva byl pokračovací vstřebatelný materiál PGA 6-0, na suturu kůže byl použit Resolon 5-0,nevstřebatelný, jednoduché stehy.

 

U dermoidu lokalizovaném na rohovce, byla provedena superficiální keratektomie. Jako první byl veden řez mikrochirurgickým skalpelem okolo atypické tkáně. Za pomocí „Collibr´s“ pinzety a keratektomu byla provedena lamelální keratektomie. Řez zasahoval přes epitel do stroma rohovky. Okraj rohovky určený k odstranění byl uchopen do pinzety a za pomoci keratektomu / firma CMI/ byl paralelně s rohovkou seříznut k limbu. Na rohovku byla aplikována Aptus SentrX EYE Gel / glykosaminoglykany/. Poté byl použit flap ze třetího víčka, fixovaný nevstřebatelným 5-0 Resolonem třemi U-stehy k bulbární spojivce.

U dermoidu lokalizovaném na víčku, je velmi důležité zachovat délku víčka. Pokud je nutné provést resekci větší části víčka / Kirk, 2007 uvádí více jak 3mm/ , je nezbytné provést rekonstruktivní blefaroplastiku pomocí kožního „grafu“. V mých případech byla provedena pouze jednoduchá , tzvn. Triangl resekce víčka. Po toaletě operační rány / ostříhání srsti a desinfekce Betadine / byla provedena incize ve tvaru písmene V, k sutuře spojivky jsem použila PGA Resorba 6-0, pokračovací , vstřebatelný steh. Druhá vrstva – kůže byla uzavřena jednoduchými nevstřebatelnými stehy Resolon 5-0.

Všem štěňatům byl jednorázově aplikován amoxycillin s klavulanovou kyselinou / Noroclav inj. / 1ml/20kg a meloxicam / Loxicom 5mg/ml inj. roztok pro psy a kočky/ v dávce 0,4ml /kg. , poté bylo pokračováno Noroclavem tablety v dávce 12,5mg /kg po 12 hodinách po dobu 6dnů. Lokálně byl aplikován ciprofloxacin /Ciplox oční a ušní kapky 5ml/ nebo tobramycin /Tobrex oční kapky/ . V literatuře se uvádí, že po superficiální keratektomii postačuje aplikace lokálních antibiotik a lubrikancií / Recugel, Vitamín A -POS, Vidisic/. Jelikož mám velmi dobré zkušenosti s použitím flapu třetího víčka, jako ochrany rohovky po keratektomii, použila jsem jej i v tomto případě. Flap ponechávám 10-12 dnů, poté ho v lokální anestezii např. oxybuprocain hydrochlorid / Benoxi 0,4%/ odstraním. Zda přítomnost flapu nesnižuje účinek lokálních preparátů není přesně známo, ale zatím se má za to, že účinek je stejný s flapem i bez flapu. Nevýhoda flapu je, že zakrývá celou rohovku a není tak přesná kontrola pooperačního hojení.

 

Závěr

Dermoid je kongenitální léze, která je většinou zachycena chovatelem velmi brzo a nedochází tak k zásadnímu poškození rohovky. Terapeutické řešení je vždy chirurgie. V mé praxi jsem setkala s postižením u pěti štěňat francouzského buldočka ve dvou chovných stanicích, z čehož se dá soudit,že i toto plemeno patří mezi geneticky predisponované. Jedinci, u kterých je dermoid diagnostikován by se neměli zařazovat do chovu.

 

Seznam použité literatury:

  1. Hoskins, Johny D.,: Veterinary pediatrics Dogs and Cats from Birth do six Months, 2nd ed., USA, W.B. Saunders Company, 304-313, 1995
  2. Kirk ,N. Gelatt, : Veterinary ophthalmology, 4th ed., USA, Backwell Publishing, 22-23,666-699,2007
  3. Kottman , J., Raušer, P., Kecová, H., Trnková, P., Krisová, Š.: Veterinární oftalmologie, Brno, Noviko a.s., 75-97, 2003
  4. Slatter, D.: Fundamentals of veterinary ophthalmology, 4th ed., USA, W. B. Saunders Company, 208, 1990

MVDr. Lucie Míková

Veterinární klinika Vltava

Otavská 1453

370 11 České Budějovice

Email : lucie20000@seznam.cz

 

Popis obrázky

Obr. Č. 1 : francouzský buldoček, věk 12 týdnů, dermoid spojivky

 

Obr č. 2: francouzský buldoček, věk 9 týdnů dermoid rohovky

Obr. Č. 3 : americký pitbulteriér, věk 8 týdnů, limbální dermoid, dermoid rohovky

 

Obr. Č. 4: francouzský buldoček, věk 9 týdnů, dermoid spojivky a víčka

 

Obr. Č. 5: německý ovčák, věk 9 týdnů, dermoid spojivky

mezera

Obr. Č. 6: německý ovčák, věk 3 měsíce, dermoid víčkový oboustranný, pravostranný dermoid spojivkový