+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Hlava – oči

Oči

Zarudlé oko

 • jedná se o příznak doprovázející většinu očních onemocnění a je tedy nejčastějším očním problémem; u podráždění oka následkem námahy, prašnosti nebo jiných příčin lze oko ošetřit vykapáním ophtalem (borovou vodou) a umístěním zvířete do klidu; pokud zarudnutí přetrvává nebo pokud projevy vypadají závažněji je vhodná veterinární prohlídka

Mhouření

 • znamená podráždění oka; jelikož řada příčin patří mezi závažnější doporučujeme prohlídku; příčinou můžou být nejen obtíže vnějších části oka, ale i problémy čočky, nitroočního zánětu apod.

Výtok

 • výtok může být obrannou reakci nebo projevem nemoci; pokud je výtok součásti běžného podráždění oka jak u zarudnutí výše lze ho i stejně řešit; hnisavý výtok, výtok vodnatý spojený s mhouřením, poúrazový stav to vše nechte prohlédnout

Poranění

 • úrazy oka jsou vždy rizikové a je lepší oko nechat prohlédnout

Zákal

 • zákaly na oku (rohovce) jsou vždy závažné doporučujeme veterinární prohlídku

Slepota

 • projevy slepoty jsou vždy velmi závažným symptomem a vyžaduje veterinární ošetření, zjištění slepoty však není jednoduché, může mít příčinu v očích nebo v mozku

Naše klinika nabízí specializované vyšetření očí včetně možnosti posouzení dědičných očních vad. Provádí to u nás MVDr. Míková Lucie, která je Specialistou v oboru posuzovatel dědičných vad očí Komory veterinárních lékařů.

Klinické vyšetření očních struktur je nutné provádět vždy s celkovým vyšetřením pacienta pro možnost manifestace celkových systémových onemocnění na očním bulbu. Kromě samotného oka se také vyšetřují oční víčka, orbita a slzný aparát. U oftalmologie platí dvojnásob, že včasná návštěva lékaře může zjednodušit diagnostiku i léčbu, popřípadě snížit komplikace nebo zmírnit následky. 

 • Nabízíme kompletní specializované vyšetření očí:
  • vyšetření očí přímým oftalmoskopem
  • vyšetření očí nepřímým oftalmoskopem
  • vyšetření očí štěrbinovou lampou
  • Shirmerův test na tvorbu slz
  • fluoresceinový test
  • měření nitroočního tlaku
  • posouzení víček z hlediska výskytu entropia a ektropia
  • diagnostiku a řešení ektopických řas
  • konzervativní a chirurgickou metodu řešení rohovkových erozí a vředů
  • diagnostiku průchodnosti nazolakrimálního duktu
  • řešení tzv. suchého oka (snížené tvorby slz) – medikamentózně i chirurgicky
  • náročnější operace s pomocí nového očního mikroskopu Carl Zeiss OPMI 1-FR

hlava – nos

Nos

Rýma

 • je zánětlivé onemocnění sliznice nosní dutiny, projevuje se zduřením nosní sliznice čímž omezuje průchodnost nosu a výtokem, který je zpočátku vodnatý, postupně hlenovitý nebo až hnisavý; slabá rýma může odeznít sama bez pomoci, u intenzivnějších obtíží je lepší vyhledat lékaře

Kýchání

 • je prudké vydechování vzduchu nosem; příčinou je podráždění sliznice nosní následkem zánětu/infekce nosní dutiny, cizího tělesa, podráždění při vdechnutí dráždivé látky a jiných; některé kýchání odezní samovolně klidem; vhodnost veterinární prohlídky záleží na intenzitě a délce frkání nebo na dalších souběžných projevech

 Krvácení z nosu

 • patří mezi závažnější projevy; příčinou může být poranění, infekce/zánět nebo bohužel i nádorový proces; dle intenzity nebo pokud se objevuje opakovaně nechte zvíře vyšetřit

Změny na nosní houbě

 • nozdry jsou vyústěním dýchacích cest a jsou přechodem mezi sliznicí a kůži; nejčastější problémy jsou vysychání nosní houby – pokud nejsou jiné obtíže řeší se promašťováním, dále pak zarudnutí/zamokvání – většinou infekční nebo imunitně zprostředkované příčiny, depigmentace – většinou projev zánětu nebo poranění; u mírnějších projevů lze aplikovat dezinfekční ošetření s promašťováním, pokud problém přetrvává nebo se zhoršuje vyhledejte veterinární prohlídku

Nemoci dutiny nosní mohou být lokální nemoci nebo součástí celkových onemocnění. Proto jejich vyšetření je vždy spojeno s celkovým klinickým vyšetřením a může vyžadovat další pomocná vyšetření. 

 • V souvislosti s problémy dutiny nosní nabízíme:
  • základní klinické vyšetření horních cest dýchacích
  • provedení stěrů pro laboratorní vyšetření
  • odběr vzorků pro cytologické nebo histologické vyšetření
  • rentgenologické vyšetření
  • endoskopické vyšetření

hlava – tlama

Tlama

Zubní kámen

 • během života trápí většinu a psů a řadu koček, vzniká ukládáním minerálních látek do zubního plaku; zatímco zubní plak jde ještě částečně odstranit mechanicky – np. čištěním zubů, zubní kámen již ne, časem mechanicky poškozuje dásně a spolu s bakteriemi je pak strůjcem zánětu dásní
 • nejlepší je zubnímu kameni předejít a to prevenci ve formě čištění zubů nebo doplňky stravy, které ovlivňují tvorbu zubního plaku; v případě, že již zubní kámen vzniknul, je jediným řešením jeho odstranění zubním ultrazvukem

Bolestivost a krvácení

 • jsou projevy doprovázející většinou úrazy a záněty, v obou případech je potřeba veterinární prohlídka

Útvary na dásních

 • jsou 2 hlavní skupiny a to epulis – benigní útvary a nádory – řešení je v chirurgické intervenci

Retence mléčných zubů

 • častý problém spíše menších plemen u nichž dojde k zadržení mléčných zubů – hlavně špičáků, ty potom způsobují vychýlení trvalých zubů; ve většině případů se doporučuje mléčné zuby vytrhnout,  veterinární lékař Vám doporučí v jaké fázi tento zákrok provést

Slinění

 • zvýšený slinotok je způsoben jak podněty zevní – čichovými, zrakovými, psychickými nebo podněty vnitřními – mechanickými a chemickými – krmení nebo kontaktní dráždivé látky, většina problémů odezní sama po ukončení příčiny; někdy se může jednat o závažnější příčinu np. problémy slinných žláz, obrny nervů, štípnutí hmyzem apod.

Více než 75% populace dospělých psů a koček trpí dentálním onemocněním. V různém stupni postihuje všechny zvířecí seniory, ale leckdy postihuje už i mladé jedince. Výhodou stomatologie je možnost dobrého vyšetření již základní klinickou prohlídkou. Na druhou stranu stomatologické obtíže často doprovází bolestivost, která může u vyšetřovaných pacientů vést k neochotě spolupracovat a často i hrozbě obranné reakce. 

 • V oblasti stomatologie poskytujeme:
  • odstraňování zubního kamene pomoci čištění zubů ultrazvukem
  • nabízíme nejnovější formy prevence zubního kamene
  • provádíme ošetření zlomenin zubů a zubního kazu
  • odstraňujeme výrustky na dásních (tzv.epulisy)
  • odběry vzorků pro cytologické a histologické vyšetření
  • chirurgické řešení nádorů v tlamě
  • vytržení zadržených mléčných zubů, případně v nutnosti i zubu/ů trvalých
  • často řešíme i píštěle souvisejíví s hnisavým váčkem u kořene zubu (tzv.periapikální absces)
  • v případě potřeby ortodontických postupů doporučíme vhodné specializované pracoviště

 

hlava – uši

Uši

Zánět zevního zvukovodu

 • nejčastější problém ucha, bez vhodných léčebných kapek do uší nelze vyléčit; důležitá je včasná léčba jelikož chronické záněty zvukovodu se řeší komplikovaně; důležité je vyloučení cizího tělesa, nádorů nebo celkových np. Autoimunitních nebo alergických příčin

Othematom

 • vzniká vylitím krve mezi chrupavku a kůži vnitřní části boltce, nejčastěji vzniká poraněním boltce, řešení buď konzervativní – a to odsátí krve, nebo chirurgické

Krvácení z okrajů boltců

 • vzniká následkem zánětu na okrajích boltců, tento problém má imunitně zprostředkovaný původ a většinou se nedá úplně vyléčit

Poranění boltce

 • tržné poranění ušního boltce často obnažují chrupavku a vyžadují brzké veterinární ošetření; někdy je nezbytná i částečná kupírace okraje boltce

Hluchota

 • je snížená nebo chybějící schopnost vnímat zvukové informace, nejčastěji je způsobena degenerativní změnou sluchového ustrojí – hlavně stářím; hluchota může být i vrozená; diagnostika je náročnější, standardem testování sluchu je metoda zvukem evokovaných sluchových potenciálů BAER – toto vyšetření provádí specializovaná veterinární pracoviště

Problémy uší patří mezi častá v naší praxi. Většina problémů zvířeti vadí a vyžádá si včasné veterinární ošetření. Obzvlášť doporučujeme věnovat pozornost léčbě zánětu zevního zvukovodu z hlediska doléčení, jelikož se záněty jinak brzo vrací a jejich chronické varianty můžou velmi špatně řešitelné. Problémy uší často doprovází jiné kožní nebo vnitřní onemocnění

 • V diagnostice onemocnění uší provádíme:
  • klinické vyšetření ušního boltce a okolí ucha
  • otoskopické vyšetření zevního zvukovodu pomocí otoskopu
  • základní cytologické vyšetření
  • odběr vzorků pro laboratorní mikrobiologické vyšetření
  • odběr vzorků pro cytologické a histologické vyšetření
  • endoskopické vyšetření
  • konzervativní a chirurgické řešení othematomu
  • resekce zevního zvukovodu

Pošlete nám zprávu

Navštivte nás

Otavská 1453, 370 11 České Budějovice

Zavolejte nám

+420 385 520 561