+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Pokud Vám veterinář doporučí kardiologické vyšetření psa nebo kočky, pravděpodobně slyšel při preventivní prohlídce srdeční šelest, nebo má zvíře potíže s kašlem, dýcháním, omdlelo nebo nezvládá dříve běžnou aktivitu (zde je třeba zohlednit i věk zvířete). Kardiologické vyšetření může být doporučeno i jako součást předoperačního vyšetření zvířete, nejčastěji u starších zvířat, nebo zvířat s nějakým z výše uvedených problémů. Vyšetření lze provést i jako součást většího preventivního vyšetření, které doporučujeme zejména u starších jedinců společně s vyšetřením krve a celkovou prohlídkou.

 

Vyšetření se nemusíte obávat, není bolestivé ani nijak zvlášť stresující, a u běžně spolupracujících pacientů není třeba sedace.

 

Skládá se z celkového klinického vyšetření zvířete a zapsání anamnézy, zde je dobré mít připravené informace o aktivitě zvířete, případných obtížích (kašel, ztráta vědomí), jak často a kdy se vyskytují, od kdy jimi zvíře trpí atd.

 

Dále se provádí EKG vyšetření, které nám dá informace hlavně o srdečním rytmu, odhalí případné odchylky – arytmie, a částečně informuje i o velikosti srdečních oddílů. Je důležitou součástí předoperačního vyšetření u kardiaků. Zvířeti se při něm připevní na končetiny svorky a pak už je jen třeba klidného postoje během pořizování EKG záznamu, který je po odpojení pacienta vyhodnocen.

 

Následuje RTG vyšetření hrudníku, při něm umístíme zvíře s pomocí majitele do boční a hrudní polohy, opět je třeba pouze udržet pacienta v klidu, jinak není vyšetření bolestivé. Na RTG snímcích hrudníku posoudíme nejen velikost srdce, ale i stav plic, průdušnice, velkých cév a případné další nálezy v hrudníku.

 

Poslední součástí kompletního kardiologického vyšetření je echokardiografie, kdy pomocí ultrazvuku zobrazíme srdce, jeho vnitřní oddíly a chlopně. Dokážeme tak posoudit nejen funkčnost a práci srdečního svalu, ale i směr a správnost proudění krve, změny na chlopních, velikost předsíní, komor, odhalit vrozené srdeční vady nebo onemocnění vznikající během života zvířete, zjistit přítomnost tekutiny v osrdečníku. Toto vyšetření je důležité i pro správnou volbu další terapie a pro pravidelné sledování vývoje srdečního onemocnění.

 

Celé kardiologické vyšetření trvá přibližně 45 minut, výsledky jsou vyhodnoceny buď okamžitě nebo mohou být sděleny po telefonu. Pokud trpí Váš miláček srdečním onemocněním, jsou prováděny pravidelné kontroly v intervalu 6-12 měsíců podle stavu zvířete a závažnosti onemocnění, a ve většině případů je nutná doživotní medikace sestávající z léků na podporu srdeční činnosti, snížení krevního tlaku, diuretik, antiarytmik v kombinaci závislé na povaze konkrétního srdečního onemocnění.