+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

17. a 18. února probíhala v Košicích konference PLR & ERG.

V sobotu probíhala teoretická příprava na nedělní workshop. ERG zaznamenává pomocí světelných impulsů aktivitu sítnice, která se zaznamenává v podobě křivek. Parametry záznamu se vyhodnocují a na základě nich stanovíme, jak moc zvíře vidí nebo ne, odhalíme počínající onemocnění sítnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektroda ERG umístěna na rohovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERG přístroj komunikující s počítačem                                ERG – záblesk světla na sítnici                             ERG zápis

Důležitý je i PLR – pupilary ligh reflex, který zkoušíme pomocí různých světelných spekter. Používáme se bílé, modré a červené světlo. Červené se vztahuje k sítnici a modré k optickému nervu, nervovým drahám do mozku. Existuje přístroj, na naší klinice používáme Iris Vetscan, který slouží k rychlé diagnostice onemocnění. Při ERG je nezbytná anestezie zvířete, adaptace na tmu a poté se přiloží elektrody a provede se záznam na obrazovku počítače, který se vyhodnotí. Výhodou ERG je časný záchyt onemocnění sítnice, které běžným oftalmologickým vyšetřením neodhalí.