+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16

 

Závěrečná maturitní práce

Ušní svrab u fretek

Autor maturitní práce: Kristýna Filcová
Studijní obor: Veterinářství
Konzultant maturitní práce: MVDr. Lucie Míková
Rok odevzdání maturitní práce: 2017

 

 

Poděkování

Poděkovat bych chtěla zejména MVDr. Lucii Míkové, která se stala mou konzultantkou pro tento projekt.

 

OBSAH

Úvod……………………………………………………………………………………………….

 1. Fretka
 2. Původce ušního svrabu…………………………………………………………………………
  1. Taxonomické zařažení…………………………………………………………………….
  2. Strupovka ušní………………………………………………………………………………
 3. Příznaky ušního svrabu………………………………………………………………………….
 4. Diagnóza ušního svrabu…………………………………………………………………………
 5. Prognóza ušního svrabu…………………………………………………………………………
 6. Léčba ušního svrabu…………………………………………………………………………….
  1. Advocate……………………………………………………………………………………
  2. Stronghold………………………………………………………………………………….
 7. Prevence výskytu ušního svrabu………………………………………………………………..

 

PRAKTICKÁ ČÁST

 1. Pacienti………………………………………………………………………………………….
  1. Chelly………………………………………………………………………………………

1.1.1.Anamnéza…………………………………………………………………………

1.1.2.Výživa a chov……………………………………………………………………..

  1. Siria…………………………………………………………………………………………

1.2.1.Anamnéza…………………………………………………………………………

1.2.2.Výživa a chov……………………………………………………………………..

 1. Příznaky ušního svrabu………………………………………………………………………….
 2. Diagnóza ušního svrabu…………………………………………………………………………
 3. Léčba ušního svrabu…………………………………………………………………………….

Závěr…………………………………………………………………………………………………..

Terminologie………………………………………………………………………………………..

Seznam použité literatury………………………………………………………………………….

 

 

ÚVOD

Téma ušní svrab u fretek jsem si vybrala hlavně proto, že toto onemocnění prodělaly mé dvě fretky. Díky tomu jsem o tomto onemocnění získala spoustu informací a potřebných materiálů ke zpracování maturitní práce. Chovem fretek se zabývám od roku 2011. Má maturitní práce je rozdělena na teoretickou část, kde čerpám hlavně z literatury a mých zdrojů, a poté na praktickou část, kde se zabývám projevem onemocnění u dvou mých pacientů a čerpám zde především z vlastních zdrojů. Cílem mé práce je srovnání onemocnění podle toho, jak ho udává literatura a jak probíhalo u mých fretek. V závěru vyhodnocuji, zda byla léčba u mých pacientů úspěšná či nikoliv.

 

 1. Fretka
  Fretka, latinsky Mustela putorius furo, patří do šelem čeledi lasicovitých. Její domestikace proběhla před více než dvěma tisíci lety z tchoře tmavého. Ve volné přírodě fretka nežije, i když má velmi vyvinutý lovecký instinkt, není schopna se sama uživit. Většina fretek puštěných ven umírá hlady nebo následkem úrazu.

Fretka nemají příliš dobře vyvinutý zrak, ale za to mají velmi dobrý sluch a čich. Průměrný věk jejich dožití se udává mezi 6 až 8 lety. Samec váží přibližně 1,5kg až 2,5kg a samice od 0,5kg do 1kg. Fretka prospí skoro 20 hodin denně a zbytek dne jim musíme umožnit dostatek volného pohybu.

 1. Původce ušního svrabu
  1. Taxonomické zařazení
   Říše: Animalia – živočichové
   kmen: Arthropoda – členovci
   třída: Arachnida – pavoukovci
   řád: Astigmata – zákožkovci
   čeleď: Prosoptidae – prašivkovití
   rod: Otodectes – strupovka
   druh: Otodectes cynotis – strupovka ušní
   1
  2. Strupovka ušní
   Původcem ušního svrabu u fretek je roztoč strupovka ušní, latinsky Otodectes cynotis, z čeledi Prosoptidae. Tito roztoči jsou příbuzní zákožce svrabové, které napadají člověka.
   Zákožky u lidí parazitují v kůži, ale strupovka parazituje na jejím povrchu.
   2

Samičky strupovky ušní jsou veliké asi 0,5mm a samečci přibližně 0,4mm, takže je možné je spatřit pouhým okem.6 Roztoč má okrouhlé tělo s dobře vyvinutými dlouhými končetinami.3 Napadá zevní zvukovod, kde se živí odloupanými buňkami pokožky a způsobuje zde strupy.2[obr.1] V některých případech se strupovky neparazitují pouze v zevním zvukovodu, ale šíří se i na ostatní části těla, především krk, záda a ocas, kde mohou způsobovat lokální dermatitidu.5 Dospělí roztoči jsou pohyblivý a mohou přežít jistou dobu i bez hostitele. Jejich délka života je přibližně 2 měsíce.

Samičky kladou vajíčka na kůži hostitele a jejich vývojový cyklus trvá přibližně 3 týdny.7[obr.2] Za celý život naklade samička přibližně 90 vajíček. Z nich se už za dva dny líhnou larvy a jejich vývoj trvá pouze 5 dnů. Vylíhnuté samičky mohou už za 10 dnů klást vajíčka.6

Přenáší se na ostatní zvířata jak přímým kontaktem – od jiného zvířete, tak i nepřímým – přinesením domů z trávy.2 Na člověka tento parazit přenosný není.7

 

  [obr.1 – napadení zevního zvukovodu]                                                [obr.2 – vývojový cyklus]

 

 1. Příznaky ušního svrabu
  Mezi příznaky ušního svrabu patří hlavně pruritus, který se projevuje intenzivním škrábáním uší a třepání hlavou. Dále je ve zvukovou velké množství červenohnědého ušního mazu, který obsahuje odloupané buňky pokožky a krev. Často v uchu nalezneme i černé stroupky, neboli příškvarky, které jsou tvořeny mazem.
  8[obr.3]

  [obr.3 – příškvarky a zvýšené množství ušního mazu]
 2. Diagnóza ušního svrabu
  Diagnostika je prováděna otoskopicky nebo mikroskopicky.
  10 Pro správnou diagnostiku je ale potřeba mikroskopické vyšetření. Nejdříve se ucho vytře pomocí vatové tyčinky, která je pokapána parafínem. Ten rozpouští ušní maz a zviditelní tak parazity. Výtěr se poté rozetře na podložní sklíčko a přikryje se krycím sklíčkem. Mikroskopickým vyšetřením poté hledáme přítomnost roztočů.2,9

  [obr.4 – positivní mikroskopické vyšetření]
 3. Prognóza ušního svrabu
  Prognóza je při správné léčbě velice příznivá.
  10 Zvíře se musí začít léčit včas a ve většině případů po vyléčení žije dál bez jakýchkoliv následků. Pokud se s léčbou začne pozdě, může si zvíře odnést trvalé následky, jako například ohluchnutí. Pokud se svrab neléčí vůbec, může dojít k zesílení stěny zvukovodu a následně k těžkému chronickému hnisavému zánětu, který může postihnout i bubínek a dále se šířit do středního ucha.9 Zánět pak může prostoupit do celého těla, kde vznikne sepse a ta následně způsobí smrt zvířete.
 4. Léčba ušního svrabu
  K léčbě můžeme použít kapky Advocate nebo Stronghold. U fretek se nesmí používat kapky do uší Otospectrine, Dexoryl a Oticure. Při použití těchto kapek dochází u fretek k imunitní reakci. V drobných cévkách uší dochází k vzniku zánětů ve stěnách těchto cév. Cévy se poškodí a postupně dochází k nekróze ucha a jejímu odpadnutí.Dochází při něm k ukládání imunitních komplexů v drobných cívkách uší, což má za následek vznik zánětů v stěnách těchto cév a vede k jejich poškození až nekróze.Po několikadenní aplikaci těchto kapek začaly fretkám fialovět, posléze černat ušní boltce, které nakonec odpadly.[obr.20]

  [obr.20 – odumřelý ušní boltec po aplikaci Otospectrinu]
 1. Advocate
  Léčba je vhodná pomocí kapek Advocate – spot on pro malé kočky do 4kg, který je také jako jediný schválený pro fretky.2 Tento roztok obsahuje léčivé látky Imidaclopridum (40 mg) a Moxidectinum (4mg). Jeho barva žlutá až nahnědlá. U fretek se tento přípravek používá také při napadení blechami a jako prevence před srdečními červy. Pipetu nejdříve vyjmeme z obalu a otevřeme ji ulomením a sejmutím horního uzávěru.[obr.7] Obsah se aplikuje na nepoškozenou kůži za krk zvířete. Srst se rozprostře pomocí dvou prstů a špička pipety se přiloží na kůži a obsah se vytlačí ven.[obr.5 a 6] Po 30 dnech je doporučená opětovná kontrola u veterinárního lékaře a následné přeléčení přípravkem. Nejčastějším nežádoucím účinkem po aplikaci může být svědění kůže, které bez nutnosti další léčky vymizí. Pokud si zvíře olíže místo ošetření, může začít slinit, protože má přípravek hořkou chuť.11

  [obr.7 – otevření pipety]

  [obr.5 – rozprostření
  srsti]                                                             [obr.6 – aplikace pipety]
 2. Stronghold
  Dále můžeme použít kapky Stronghold – spot on pro kočky a koťata.
  2 Tento roztok působí proti vnějším parazitům (jako jsou blechy, všenky nebo ušní svrab), ale také proti vnitřním parazitům (to jsou škrkavky, měchovci nebo srdeční červy). Pipeta Strongholdu obsahuje léčivou látku zvanou Selamectin (6% roztok) a roztok je bezbarvý až žlutý. Pipetu nejdříve vyndáme z jejího ochranného obalu a poté ji budeme držet ve svislé poloze a silně stlačíme uzávěr tak, abychom propíchli špičku pipety. Nakonec uzávěr odstraníme. Rozhrneme srst zvířete na bázi krku tak, aby se obnažila malá část kůže. Přiložíme pipetu na nepoškozenou kůži a silně stlačíme pipetu, abychom její obsah na jedno místo. Po 30 dnech se doporučuje kontrola u veterinárního lékaře a opětovná aplikace pipety Stronghold.4 Na závěr léčby by mělo proběhnout mikroskopické vyšetření, aby se vyloučila přítomnost parazitů.

  [obr.8 – vyndání pipety z obalu]    [obr.9 – otevření pipety]            [obr.10 – rozprostření srsti]          [obr.11 – aplikace pipety]
 • Prevence výskytu ušního svrabu
  Prevence spočívá v pravidelné kontrole uší, kterou můžeme provést sami doma adspekcí, nebo u veterinárního lékaře.12 Mezi další preventivní opatření patří čištění zevního zvukovodu a nakonec zamezení kontaktu s nakaženými zvířaty.2

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST

 1. Pacienti
  Mými dvěma pacienty, které jsem použila ke zpracování své praktické části, se staly mé vlastní fretky jménem Chelly a Siria.
 1. Chelly
  1. Anamnéza
   Chelly (čte se Šely) je fretčí samička, která se narodila 9.7.2011. Váží kg a má tchořovité zbarvení. Krycí srst má tmavě hnědou a černou, náprsenku má bílou a podsadu v béžové barvě.
   [obr.11] Na obličeji má černou masku ve tvaru bandity.[obr.12] Nos má světle hnědý s tmavě hnědým obrysem T. Měla 1 vrh o počtu 5 mláďat a v roce 2013 byla vykastrována. Chelly dříve podstoupila chirurgický zákrok, díky bulce, která se ji utvořila na měkkém patře. Po zákroku nám paní veterinářka sdělila, že se jednalo pouze o abces. Toto bylo jediné těžší onemocnění, které prodělala. Má ulomené oba dva horní špičáky, které ji ale nepůsobí žádnou bolest a ani ji nijak neomezuji v přijímaní potravě nebo jiné činnosti.

   [obr.11 – bílá náprsenka]                              [obr.12 – maska bandita]                      [obr.19 – Chelly]           
    
  2. Výživa a chov
   Chelly je krmena převážně kočičími granulemi. Jednou za týden dostává syrové kuřecí maso nebo konzervu pro kočky či fretky. Jednou za měsíc také dostane syrové vejce na chuť a podporu kvality srsti. Většina pamlsků určená fretkám nebo kočkám ji nechutná, ale v létě nepohrdne jahodami. V době línání dostává každý den přibližně 2 cm pasty pro kočky GimCat Malt-Soft-Extra. Tato pasta obsahuje přírodní aromatickou maltósu, díky které může snadněji a šetrněji stávit spolykané chlupy a vyloučit je přirozenou cestou. Obsahuje také vlákninu, která je velmi hodnotná pro střevní mikroflóru. Pokud nepodávám pastu pro podporu trávení, dostává pastu GimCat Multi-Vitamin. Tato pata obsahuje 12 životně důležitých vitamínů, které podporují vývoj, krásu, zdraví a dodají ji energii.13

Chelly je chovaná se Sirii v jedné kleci o rozměrech 90dx90vx40š. Prospí kolem 19 hodin denně. Z klece je přibližně na 2 hodiny pouštěna ven, kde se unaví natolik, že usne, kde ji napadne. Zbytek času věnuje krmení a svým osobním potřebám. Je čistotná, potřebu chodí vykonávat do kočičího záchodu s kočkolitem. V létě je pod dozorem na volno pouštěna venku na zahradě nebo chodí na vodítku v lese. Na ostatní zvířata, kromě své dcery, většinou útočí. Dříve útočila i na ostatní členy domácnosti a cizí lidi, ale po kastraci se velmi zklidnila a nyní již lidi nenapadá. Chelly je každý rok očkováná proti vzteklině, psince a parvoviróze. 

Siria

 1. Anamnéza
  Druhá samička jménem Siria je potomkem Chelly. Narodila se 26.7.2012 a váží kg. Siria je ve zbarvení silvermitt. Krycí srst má od bílé k světle šedé až po černou, podsadu má bílou až béžovou a její náprsenka je žlutá. Nos má béžový s tmavě hnědými skvrnami, které ji s věkem mění. Na obličeji má šedou masku ve tvaru V a na všech končetinách má bílé ponožky. Siria byla stejně jako její matka v roce 2013 vykastrovaná kvůli nepravidelným a dlouho přetrvávacím říjím. Nikdy předtím neměla žádné závažné zdravotní onemocnění nebo úraz.
 2. Výživa a chov
  je krmena převážně kočičími granulemi a kuřecím syrovým masem nebo konzervou pro kočky nebo fretky. Sežere všechno, na co přijde a v létě nepohrdne mandarinkami, jahodami nebo třeba meruňkami. U Sirii není potřeba dávat vejce na zlepšení kvality srsti, protože je její srst velmi jemná a hustá, ale ráda si na vejci pochutná. Při výměně srsti je ale potřeba ji podávat pastu GimCat Malt-Soft-Extra na podporu trávení a mimo línání dostává na chuť a doplnění vitamínů pastu GimCat Multi-Vitamin.

mezera

Většinu času prospí se svou matkou v kleci, ale když je puštěna ven, je velice hravá. Poté co se unaví, syčí naštváním na vše, co se hýbe. Je naučená chodit vykonávat potřebu na kočičí záchod s kočkolitem. V létě je také pouštěna pod dozorem nebo na vodítku ven a při vysokých letních teplotách se ráda ochladí v misce s vodou. Ostatních zvířat, mimo její matky, si nevšímá, ale pokud se k ní přiblíží příliš blízko, je schopná na ně zaútočit. Dříve byla velmi kousavá a ohledně jídla velmi majetnická, ale po kastraci se její temperament zklidnil a nyní pořádně kousne jen tehdy, když se ji něco nelíbí. Každý rok je přeočkována proti vzteklině, psince a parvoviróze.

 

   
[obr.13 – maska ‚V‘]                                    [obr.14 – bílé ponožky]                                            [obr.15 – Siria]
 

 • Příznaky ušního svrabu
  První příznaky se objevily v roce 2014, kdy nás ale nenapadlo, že by se mohlo jednat o ušní svrab. Obě fretky se začaly intenzivně drbat v oblasti hlavy a následně s hlavou začaly třepat. Stávalo se i to, že lekaly ze spaní. Přesněji řečeno spaly v pelechu a z ničeho nic z něho vyběhly, jako by měly zlé sny a následně si začaly drbat uši. U obou fretek se v uších utvořilo velké množství černého mazu, který jsme každé 2 týdny pomocí kapek Otifree a vatových tyčinek čistili.[obr.18] Na jedno ucho jedné fretky se průměrně spotřebovalo 10 ušních tyčinek pro lidi, než se podařilo celé ucho a zvukovod vyčistit. U Chelly došlo i k alopecii ocasu, proto jsme si mysleli, že se bude jednat o nemocnění zvané Hyperadrenokorticismus (jedná se o onemocnění kůry nadledvin, které se také projevuje alopecií a pruritem.) Z toho důvodu jsme Chelly odebrali krev a poslali jsme ji do laboratoře na krevní testy, ovšem ty nám onemocnění nepotvrdil. Dále se také alopecie nerozšiřovala na oblast břicha a zad, jak je tomu u Hyperadrenokorticismu, a proto jsme onemocnění vyloučili a začali jsme hledat jinou příčinu.

  [obr.18 – Otifree]
 • Diagnóza ušního svrabu
  Paní doktorku Míkovou napadlo, že důvodem alopecie u Chelly by mohli být roztoči. Díky velkému množství ušního mazu a neustálému drbání uší napadlo paní doktorku, že by se mohlo jednat o ušní svrab. Vzali jsme dřevěnou tyčinku, podobné špejli, na kterou jsme namotali vatový tampónek. Vatu jsme pokapali parafínem, který pomáhá rozpouštět ušní maz a zviditělnit tak případné roztoče. Vatovou tyčinkou jsme vytřeli ucho tak, že byla vata pokrytá černými příškvarky a mazem.[obr.16 a 22] Obsah jsme poté otřeli na podložní sklíčko a přikryly jsme krycím sklíčkem.[obr.17] Při mikroskopování jsme našli roztoče strupovku ušní. [obr.21] Ve vzorku jsme našli všechny typy vývojového stádia od vajíček až po dospělce. U druhé fretky jsme také provedly výtěr a následné mikroskopické vyšetření a i zde se potvrdila přítomnost strupovky. Oběma fretkám jsme vyčistily obě uši opět pomocí vatových tyčinek a Otifree.
        
  [obr.22 – výtěr z ucha]                                                                                                         [obr.16 – výtěr z ucha]

   

  [obr.17 – příprava preparátu na mikroskopování]

 

           
[obr.21 – nález strupovky při mikroskopickém vyšetření]

 • Léčba ušního svrabu
  Pro léčbu a zahubení parazitů jsme zvolili přípravek Advocate spot on roztok pro malé kočky s hmotností do 4kg nebo méně a fretky. Tento roztok obsahuje léčivé látky Imidaclopridum (40 mg) a Moxidectinum (4mg).
  11 Jeho barva žlutá až nahnědlá. Pipetu jsem nejdříve vyndala z obalu a otevřela ji pootočením, následným ulomením a sejmutím horního uzávěru. Protože v tu dobu vážili obě fretky přibližně 0,7kg, doporučila mi paní doktorka Míková rozdělit jednu pipetu mezi dvě fretky. Polovina pipety se aplikovala jedné fretce. Celý obsah pipety jsem natáhla pomocí žluté jehly (0,90mm X 40mm) do 1ml stříkačky. Poté jsem jehlu sundala, abych mohla bezpečně roztok aplikovat na nepoškozenou kůži za krk fretky. Srst jsem pomocí prstů rozprostřela, aby se odhalila kůže. Jedna pipeta obsahuje 0,4ml roztoku, a tak se každé fretce naaplikovalo 0,2ml. Po 30 dnech jsem na každou fretku opět aplikovala 0,2ml roztoku Advocate, abych zvířata preventivně přeléčila. Poté jsme navštívili paní doktorku Míkovou, abychom udělali znovu výtěry z uší a jejich mikroskopické vyšetření a zjistili tak, zda jsou stále přítomni parazité nebo se nám je podařilo zahubit.

 

Závěr
Při mikroskopickém vyšetření jsme vyloučili přítomnost parazitů u obou fretek.[obr.22] Chelly do čtrnácti dnů opět začaly na ocase růst chlupy, a proto považujeme naši léčbu za úspěšnou.[obr.23]

[obr.22 – žádná přítomnost ušních parazitů při mikroskopickém vyšetření]


[obr.23 – ochlupení ocasu]

Terminologický slovníček

Dermatitida – zánět kůže

Pruritus – svědění

Otoskopie – vyšetření zevního ucha pohledem pomocí zrcátka

Adspekce – vyšetření pohledem

Otifree – roztok, který se kape do vnějšího zvukovodu a zde intenzivně rozpouští ušní maz a nečistoty
Alopecie – ztráta srsti

Nekróza – odumření buněk a tkáně

Imunitní reakce – Dochází při něm k ukládání imunitních komplexů v drobných cívkách uší, což má za následek vznik zánětů v stěnách těchto cév a vede k jejich poškození až nekróze