+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Andrologie

Zabývá se chorobami samčích reprodukčních orgánů, jejich léčbou a prevencí. K samčím pohlavním orgánům patří varlata se šourkem, penis s předkožkou a prostata (u kocourů navíc bulbouretrální žlázy). Klinické vyšetření se zaměřuje na palpační vyšetření výše zmíněných orgánů, prostatu lze vyšetřit částečně palpačně přes konečník nebo sonograficky. K pomocným vyšetřením patří vyšetření krve, moči nebo ejakulátu, sonografické, případně rentgenologické vyšetření.

 

Mezi projevy potíží samčích pohlavních orgánů patří:

  • neplodnost
  • snížená nebo zvýšená pohlavní aktivita
  • neoplazie pohlavních orgánů
  • krvavý výtok z močové trubice
  • záněty předkožky
  • kryptorchismus
  • hypoplazie varlat
  • fimóza (zúžení otvoru předkožky)
  • otok a bolestivost varlat 

Kryptorchismus představuje vývojovou vadu, při které není dokončen sestup jednoho nebo obou varlat v druhově typickém termínu po porodu. Za kryptorchismus se u zvířat považuje stav, kdy sestup jednoho nebo obou varlat není dokončen do 2 měsíců po porodu.

Na naší klinice Vám nabízíme:

  • řešení poruch plodností samců
  • řešení nemocí varlat – záněty, torze, nádory – diagnostika pomoci vyšetření moči, diagnostická terapie, cytologie, sonografické vyšetření
  • řešení prostatických obtíží – záněty, benigní hyperplazie, nádory
  • dočasná chemická sterilizace samců pomocí podkožního implantátu
  • provádíme klasickou preskrotální kastraci samců, v indikovaných případech kastraci spojenou s ablací šourku
  • zákroky na předkožce – vývojové a vrozené vady

Něco z praxe:

Nejčastějším onemocněním prostaty u psa je benigní hyperplazie prostaty (BHP). V průběhu stárnutí se prostata zvětšuje. Zvětšení vzniká v důsledku zmnožení a zvětšení žlaznaté tkáně prostaty a zvyšuje se i prokrvení žlázy.

Vliv na to má celoživotní působení pohlavních hormonů. Zvětšená prostata pri BHP zřídka vede u psů ke snížení průtoku moči močovou trubicí. Namísto toho narušuje normální pasáž stolice v tlustém střevě a způsobuje obtíže při kálení. Častým doprovodným jevem bývá i vznik cyst ve tkání prostaty. Dalšími projevy BHP jsou krvavý výtok z močové trubice mezi močením a občas i příměs krve v moči. Prostata se u BHP většinou zvětšuje symetricky.

Terapii je možné vést chirurgickou cestou – kastrací. Dnes se již nabízí i moderní medikamentózní metody léčby, které dočasně dokážou potlačit intenzitu BHP i její projevy (až na několik měsíců)..