+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Geriatrie

V dnešní době lze geriatri považovat za samostatnou jednotku i ve veterinární medicíně.

    • nabízíme preventivní klinické vyšetření zvířecích seniorů
    • preventivní vyšetření krve – základní hematologické a biochemické vyšetření
    • ambulantně základní vyšetření moče nebo kompletní v laboratoři
    • vyšetření trusu v případech zhoršeného zažívání
    • v indikovaných případně rtg hrudníku, EKG srdce nebo sonografické vyšetření dutiny břišní

Na základě získaných údajů lze zavést preventivní nebo léčebnou medikaci, doporučit úpravu krmení nebo speciální dietní program. Cílem je včasné zachycení často plíživých zdravotních obtíží a jejich včasné řešení. A tím zlepšení zdravotního stavu a prodloužení života.