+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Hospitalizace

Hospitalizace je označení pro delší, někdy až vícedenní, pobyt pacientů na hospitalizačním oddělení na naší klinice. Obvykle se tak děje u pacientů, u nichž  zdravotní problém nelze léčit ambulantně, nejčastěji z důvodů vážného zranění, závažného onemocnění nebo při potřebě nepřetržité léčby např. infuzní terapie. Jako důvod k hospitalizaci bývá někdy považováno i pouhé podezření na nějaké vnitřní poranění či podezření na závažné onemocnění. Důvodem bývá i pooperační hospitalizace z důvodů poskytnutí intenzivní zdravotní péče a dohledu.

Hospitalizace probíhá bez přítomnosti majitele, samozřejmostí je možnost návštěvy svého zvířete. Hospitalizace znamená ztrátu komfortu domácí péče a proto se doporučuje pouze pokud je nutná a jednoznačně prospěšná průběhu léčby. Majitel musí vždy s hospitalizací svého zvířete souhlasit.

Naše klinika je vybavena hospitalizační místností, ve které jsou k dispozici 4 malé boxy pro kočky a malé psy, a 2 velké boxy pro velké psy. Dle potřeby může být součástí hospitalizace infuzní terapie, vyhřívané podložky nebo infuzní pumpa pro kontrolovanou aplikaci infuzí a léčiv.