+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Onkologie

Onkologie je obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění. Pro naše účely zde budeme pojednávat i o chirurgickém řešení, které je u zvířat v terapii častější metodou volby. Bohužel i u zvířat se udává, že se zvyšuje výskyt nádorových onemocnění. V onkologii je řada otázek stále nezodpovězena. K možným příčinám vedoucím k vývoji u zvířat se řadí genetické faktory, chemické faktory (pesticidy, herbicidy), fyzikální faktory (sluneční záření, radiace), hormonální faktory (vnitřní a vnější hormony), virové infekční faktory (papillomavirus, retrovirus, FeLV, FIV) a další. Riziko výskytu se zvyšuje s věkem zvířete. Neexistuje však věk, který by vylučoval možnost výskytu nádorového procesu.

Důležitou části onkologie je prevence a diagnostika. Prevence je vždy nejlepší, ale ve veterinární medicíně je přece jenom omezená. Jednou ze známých forem prevence je ovariohysterektomie ve vztahu k prevenci nádorů mléčné žlázy. Diagnostika je založena většinou na viditelném nebo hmatatelném nálezu útvaru, dále pak na cytologickém a histopatologickém vyšetření vzorku, občas pak na nepřímých nálezech v krvi.

Léčba onkologických problémů může mít několik podob: chirurgie, chemoterapie, ozařování, paliativní péče. Jednotlivé typy léčby se mohou i kombinovat. Nejčastější typem léčby je na našem pracovišti chirurgická léčba. Principem je odstranění nádorového procesu z těla. Chemoterapie je metodou při níž se do těla vpraví injekčně nebo infuzní cestou látky, jejichž účinkem je zastavení růstu nádorových buněk. Tento efekt je nespecifický, takže postihuje i zdravé buňky. Různé typy nádorů jsou odlišně citlivé k chemoterapii. Ozařování (radioterapie) se využívá především k léčbě nádorů citlivých na záření. Cílem je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně. Ozařování je dostupné ve veterinárním lékařství, jeho frekvence využití je nízká. Tam kde dosavadní metody léčby nejsou možné nebo pro majitele dostupné, poskytuje se zvířeti paliativní péče. Cílem je udržet co nejvyšší kvalitu života. Péče tedy spočívá především v účinném tišení bolesti, zajištění dostatečné výživy, řešení omezujících komplikací a v neposlední řadě i v zajištění psychické pomoci v případném rozhodování o možnosti eutanazie.

 

Na našem pracovišti vám poskytneme:

    • základní onkologickou diagnostiku a doporučení dalšího postupu
    • odběr vzorků pro cytologické a histopatologické vyšetření
    • chirurgickou cestu řešení u vhodných onkologických problémů
    • provádíme některé chemoterapeutické postupy onkologických pacientů
    • pacientům s komplikovanými nádorovými problémy doporučíme vhodné specializované pracoviště.