+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Porodnictví a gynekologie

Postup vyšetření reprodukčního systému samic obnáší důkladnou anamnézu – zjištění průběhu předchozích pohlavních cyklů, případné březosti a porody v minulosti, eventuální dřívější hormonální ošetření. Poté při klinickém vyšetření se prohlídne oblast perinea a vulvy, prohlídne a prohmatá se mléčná žláza a dutina břišní. Jako pomocná vyšetření se používají stanovení koncetrace pohlavních hormonů v krvi, sonografické vyšetření vnitřních pohlavních orgánů.

 

Mezi nejčastější obtíže reprodukčního aparátu samic patří:

  • nepravidelné nebo chybějící hárání
  • špatné zabřezávání
  • potraty
  • záněty dělohy
  • cysty na vaječnících
  • neoplazie dělohy, vaječníků a pochvy
  • neoplazie mléčné žlázy
  • záněty mléčné žlázy
  • poruchy laktace
  • ztížený a nepokračující porod
  • poporodní eklampsie (odvápnění)

Z hlediska diagnostiky a řešení reprodukčního aparátů nabízíme:

  • určení vhodné doby ke krytí – dnes se standartně odebírá krev na stanoveni hladiny progesteronu, který dokáže velmi přesně určit vhodnou dobu ke krytí z hlediska proběhlé ovulace
  • diagnostika březosti – sonograficky nejlépe 28.den od krytí, pro přesné určení počtu je možná rentgenologická diagnostika
  • umělá inseminace – nutno předem domluvit
  • řešení komplikovaných porodů – konzervativně a v nutnosti i chirurgicky (Císařský řez)
  • řešení nádorů mléčné žlázy – diagnostika a následně většinou chirurgické řešení
  • přerušení březosti – medikamentózní nebo chirurgické
  • zákroky na vulvě a pochvě (nádory, hyperplazie sliznice, vývojové a vrozené vady)

Něco z praxe:

Jedním z nejčastějších reprodukčních problémů je zánět dělohy (pyometra). Je to potencionálně smrtelné onemocnění charakterizované nahromaděním patologického obsahu v děloze s následnou celkovou intoxikací, případně až sepsí.

Vyskytuje se převážně u starších fen, ale lze se s tímto zánětem vzácně setkat i u fen po prvním hárání. Vyjímečně se s nim lze setkat i u koček. Většinou vzniká v návaznosti na proběhlé hárání. Je spojen s předchozí nadměrnou stimulací děložní sliznice ovariálními hormony vedoucí k cystické hyperplazii endometria (zvětšení a zmnožení endometriálních žláz). Za tohoto stavu v diestru (pohlavní období následující po hárání) progesteron stimuluje nadměrnou sekreci děložních žlázek s hromaděním sekretu, který se přes zesílené endometrium špatně vstřebává. Tento sekret je ideální pomnožovací půdou pro bakterie běžně se vyskytující v pohlavních cestách. Toxiny vznikající činností těchto bakterií postupně přecházejí do krevního oběhu a vyvolávají celkovou intoxikaci zvířete. Tento popsaný proces může být aktivován i aplikací exogenních estrogenů.

Projevy zánětu dělohy jsou zvětšení břicha, často nadměrné pití a močení, postupně pak letargie, inapetence, anorexie, zvracení, zhoršení kondice a slabost. U otevřené formy je to typický výtok z pochvy různého charakteru – často hnědočervený a mírně páchnoucí. Diagnostika je založena na zjištěni typických anamnestických údajů a často jednoznačně potvrzena sonografickým vyšetřením břicha.

Hlavním způsobem léčby je radikalní řešení – ovarihysterektomie. Je možný i konzervativní postup a lze se o něj pokusit pouze u mladých fen s otevřenou formou pyometry bez příznaků celkové intoxikace. Podává se kombinace antibiotik a prostaglandinů. Konzervativní postup má celkem nízké procento úspěšnosti a nevylučuje případné zhoršení zdravotního stavu v průběhu léčby.

Metodika porodu:

Přiložený soubor