+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Radiologie

Do radiologie řadíme rentgenologii (využívá rentgenového záření) a sonografii (využívá ultrazvukové vlnění).  V obou oborech dochází v posledních letech k výraznému vývoji a zdokonalování. Obě metody zároveň  patří mezi častá pomocná vyšetření.

Od roku 2010 jsme vybaveni nepřímou digitalizací – jedná se o RTG EcoRay Orange HF 1060 a digitální RTG systém Konica-Minolta Pegasus (čtecí zařízení Konica Minolta Regius 110S) určený pro veterinární pracoviště. Digitalizace snímků umožňuje zhotovení a vyhodnocení snímků během krátké doby. Díky digitální technologii je možné zhotovit výrazně kvalitnější snímky s nižším RTG zářením, což představuje menší zátěž jak pro pacienta, tak ošetřující personál. Zároveň je tato metoda šetrná vůči životnímu prostředí, protože se nepoužívá žádná chemie.  Samotné vyšetření většinou pacienty stresuje z důvodu potřeby fixace pacienta v přesné, často nepřirozené poloze. Proto je často nutností, pro zhotovení kvalitního snímku bez pohybové neostrosti, pacienta sedovat nebo uspat.

Ultrasonografie (USG, sono) patří k základním zobrazovacím diagnostickým metodám. Je založena na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi a odrážet se v místech, kde se mění hustota tkáně – například na hranicích orgánů nebo patologických útvarech. Vyšetření většinou nevyžaduje speciální přípravu, pouze oholení srsti ve vyšetřované oblasti. Samotné vyšetření je jednoduché, nebolestivé a nemá kontraindikace. Pouze větší množství podkožního tuku u obézních pacientů může znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur. Hodnocení může být ztíženo také přítomností plynu v žaludku nebo střevě. Dalším problémem jsou nepříznivé anatomické poměry některých orgánů a nespolupracující pacient.  Na našem pracovišti máme k dispozici sonografický přístroj Toshiba model SSA-510A.