+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Veterinární služby – Stomatologie

Více než 75% populace dospělých psů a koček trpí dentálním onemocněním. V různém stupni postihuje všechny zvířecí seniory, ale leckdy postihuje už i mladé jedince. Výhodou stomatologie je možnost dobrého vyšetření již základní klinickou prohlídkou. Na druhou stranu stomatologické obtíže často doprovází bolestivost, která může u vyšetřovaných pacientů vést k neochotě spolupracovat a často i hrozbě obranné reakce. 

 

Nejčastější projevy stomatologických obtíží jsou: 

  • problémy při kousání potravy
  • nepříjemný zápach z tlamy
  • krvácení dásní
  • nadměrné slinění
  • citlivost na dotek v oblasti tlamy
  • otoky v oblasti horní a dolní čelisti

V oblasti stomatologie poskytujeme:

  • odstraňování zubního kamene pomoci čištění zubů ultrazvukem
  • snažíme se nabízet nejnovější formy prevence zubního kamene
  • provádíme ošetření zlomenin zubů a zubního kazu
  • odstraňujeme výrustky na dásních (tzv.epulisy)
  • chirurgické řešení nádorů v tlamě
  • vytržení zadržených mléčných zubů, případně v nutnosti i zubu/ů trvalých
  • často řešíme i píštěle souvisejíví s hnisavým váčkem u kořene zubu (tzv.periapikální absces)
  • v případě potřeby ortodontických postupů doporučíme vhodné specializované pracoviště

Něco z praxe:

Jedním ze zánětlivých/infekčních procesu v souvislosti se zuby je periapikální granulom (periapikální absces). Jedná se o ohraničené osteolytické ložisko vyplněné granulační tkání nebo hnisem. Toto ložisko vzniká v oblasti hrotu kořenu zubu. Nejčastěji postihuje tento proces kořen P4 horní čelisti, ale může postihnout i kořeny jiných zubů.

Vznik periapikálního granulomu je podmíněn rozvojem zánětu dřeňové dutiny zubu a dále jeho přestupem přes kanálek v kořenu zubu do jeho okolí. Nejčastější příčinou je zlomení korunky zubu spojené s otevřením dřeňového kanálu. Postupnou destrukcí alveolární kosti (část čelistní kosti v níž je uložen kořen zubu) dochází k jejímu prolomení a vytvoření píštěle. Ta se může vytvořit na několika místech. Podél kořene a krčku zubu nebo přes dáseň do ústní dutiny. Může vyústit i do dutiny nosní. Majitelé nejčastěji zpozorují variantu kdy píštěl vyústí přes vnější stěnu alveolu přes podkoží a kůži na vnější plochu čelisti. Tato píštěl je typická pro postižení zmíňovaného zubu P4 horní čelisti. Píštěl v tomto případě ústí na vnější ploše nosu pod vnitřním očním koutkem. Periapikální granulom postupně destruuje závěsný aparát zubu a postupně vede k jeho ztrátě.

Léčba je založená na endodontickém nebo chirurgickém řešení. Je zde podmínka určit lokalizaci zánětu, tedy přesně určit postížený zub. U endodontické metody se provádí resekce kořenového hrotu s cílem zachování zubu. Provádí se je na specializovaných pracovištích. Chirurgickou variantou je extrakce (vytržení) zubu. Je nutná při poškození zubu většího rozsahu. Součástí ošetření je podáváni antibiotik a případně analgetických protizánětlivých léků..