+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Text: MVDr. Míková Lucie, Foto: archiv autora

Vyšetření očí zvířat je velmi podobné vyšetření lidských očí  a mělo by být součástí základního vyšetření, jelikož  v mnoha případech celková onemocnění souvisí i s postiženém očí. Veterinární oftalmologie je na vysoké úrovni srovnatelné s humánní medicínou.  

Sledujeme jak samotný oční bulbus, tak i víčka. Prohlížíme obě oči, sledujeme reflexy a případné změny na hlavě. K vyšetření reflexů používáme přímé světlo, sledujeme reakci zornic, musí reagovat obě současně ve stejné velikosti. Při přímém světle se zužují a ve tmě rozšiřují. Důležitý je i Dazzle reflex – pokud posvítíme do očí, musí zvíře mrknout, pokud tento reflex chybí, nefunguje sítnice a zvíře je slepé.

Schirmer test se provádí pomocí proužků, které vkládáme na okraj dolního víčko, proužek je označen stupnicí (může být i s barvou). Test provádíme po dobu 1 minuty a měříme na stupnici hodnotu, kam  až slzy postoupí. U zdravého zvířete by měla být hodnota minimálně 10.

Fluorescein test se provádí pomocí proužků nebo kapek. Fluorescein proniká do poškozené rohovky, poškozené místo se zabarví zeleně. Pokud se potvrdí poškození rohovky, nesmí se místně aplikovat kortikoidy, mohly by způsobit rozpad rohovky.

Měření nitroočního tlaku je nezbytnou součástí vyšetření. Používáme aplanační tonometry, měří zploštění rohovky v závislosti na velikosti nitroočního tlaku. Hodnota se měří 5x bezprostředně po sobě , hodnoty se zobrazují na displeji tonometru a konečnou hodnotou je průměr. Hodnoty fyziologické jsou 15-25mmHg.

Štěrbinová lampa je pro oftalmologa velmi důležitá. Je to vlastně biomikroskop s 10 a 16 násobným zvětšením. Vyšetření se provádí pomocí bílého a modrého světla ( zobrazuje se fluoresceinem označený defekt). Světlo je buď kruhové, nebo štěrbina. Ve štěrbině pozorujeme jednotlivé struktury oka. Velmi důležitá je pro vyšetření rohovky a čočky.

Přímý a nepřímý oftalmoskop slouží k vyšetření sítnice a sklivce. U přímého oftalmoskopu vidíme sítnici jako ve skutečnosti, u nepřímého oftalmoskopu je obraz obrácený. Na sítnici sledujeme optický disk, strukturu cév a případné změny.

Mezi ostatní vyšetření patří sonografické, ERG – funkce sítnice, angiografie, magnetická rezonance, počítačová tomografie aj.

„Červené, přivřené a zašedlé oko je důvodem návštěvy veterináře.“ MVDr. Lucie Míková, veterinářka

Zajímavost: Příčinou zákalu čočky může být i cukrovka. Cukr se usazuje do čočky a v průběhu několika měsíců dochází k oslepnutí. Řešením je odstranění hmoty čočky pomocí ultrazvuku, metoda používaná také v humánní medicíně.

Zajímavost: Fluorescein test by měl být proveden při každém základním vyšetření oka. Jeho provedení je velmi jednoduché s okamžitým výsledkem. Zelené zabarvení dokazuje poškození rohovky.

Zajímavost: Žlutá mašle na krku označuje nevidomé psy. V zahraničí je tato informace známá, u nás je pes se žlutou mašlí raritou. Slepí psi jsou schopni se dobře orientovat, zrak nahrazuj sluch a čich

 

Autor článku

MVDr. Lucie Míková

MVDr. Lucie Míková absolvovala fakultu všeobecného veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Specialista KVL ČR pro posuzování Dědičných očních vad. Absolvent kurzu ESAVS Ophthalmology I v Luxemburku a Opthalmolgy II v Toulouse. Pravidelně se zúčastňuje evropských oftalmologických kurzů. S přípravky Energy pracuje od roku 1998.

Cytovet kapsli naředíme do vody a použijeme k výplachům oko jako produkt první pomoci. Výplach lze zopakovat několikrát denně, pokud se stav oka nezlepší do 24 hodin je vhodná návštěva veterinárního lékaře.