+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Břicho – trávicí systém

Trávicí systém

Nechutenství

 • je nespecifický symptom běžný pro řadu nemocí, proto řešení závisí na samotné hlavní příčině; pokud dospělé zvíře, které jinak zdravé, trpí nechutenstvím bez dalších projevů, lze prvotně nasadit hladovku spojenou se zvýšeným dohledem, aby byly zjištěné případné další projevy nemoci; v případě přetrvávání obtíži a u jinak nemocných zvířat nebo mláďat lze raději doporučit veterinární vyšetření

Průjem

 • je porucha zažívání, která se projevuje častým vyprazdňováním řídké stolice; průjem je definován jako neformovaná stolice, případně vodnatá stolice s překotným vyprázdněním a s přetrvávajícím nutkáním; průjem je většinou následkem poruch zažívacího ústrojí, může ale být i projevem nemoci mimo trávicí systém; nejčastější příčinou je dietní chyba a infekce; prvotní řešení je stejné jako u nechutenství, ale je nezbytností aby následovala striktní dieta

Zvracení

 • je nervově řízený, koordinovaný reflex, při kterém je obsah žaludku evakuován dutinou ústní; zvracení je ovládání centrem zvracení v míše a signály dostává z gastrointestinálního traktu, mozkové kůry, statokinetického ústrojí nebo chemoreceptorů, které reaguje na léky, toxiny atd.; nejčastěji je zdroj v podráždění trávicího traktu, u zvířat se často setkáváme s cizími tělesy – kdy zvíře pozře nestravitelnou věc, která trávicí cesty dráždí nebo způsobí ucpání; při podezření na cizí těleso, intoxikace nebo jiné závažnější příčiny raději vyhledejte lékaře, u ostatních lze postupovat jako u průjmu

Plynatost

 • je nadměrné nahromadění plynu v trávicím traktu, tento stav se obvykle projevuje bolestmi břicha a větry, většinou je meteorismus způsoben požitím nevhodného jídla (nevhodné nebo individuálně špatně tolerovatelné) nebo nevhodnými stravovacími návyky (hltáním a z toho plynoucím polykáním vzduchu); řešení je v změně krmení nebo krmného režimu, případně v podávání probiotik.

Nemoci trávicího traktu řešíme denně. Patří mezi jedny z nejčastějších obtíží, které postihují naše pacienty. Vyšetření trávicího traktu začíná pečlivým zjištěním anamnézy, která dokáže přinést velmi důležité informace ohledně příčiny obtíží. Klinickým vyšetřením pak lze prohlídnout tlamu a hltan, prohmatat oblasti krku a dutiny břišní, a případně rektálním vyšetřením konečník. Jako pomocná vyšetření volíme vyšetření trusu, vyšetření krve, sonografické a rentgenologické vyšetření, důkladné vyšetření tlamy a hltanu v sedaci. Specializovaným vyšetřením trávicího systému je endoskopické vyšetření

 

 • K náplní naší práce v oblasti gastroenterologie patří:
  • řešení akutních nebo chronických průjmů, zvracení, nechutenství
  • patří sem i problematika nemoci jater a slinivky břišní (její exokrinní funkce) – lipidoza jater, diagnostika portosystemických zkratů, exokrinní infuficience slinivky břišní
  • diagnostika a léčba parazitóz trávicího traktu
  • nemoci jícnu – megaesofagus, cizí tělesa v jícnu
  • nemoci žaludku – gastritidy, cizí tělesa v žaludku, nádory žaludku,
   – onemocnění tenkých a tlustého střeva – enteritidy, cizí tělesa, invaginace, nádory střev
  • autoimunitní nemoci

Břicho – Močový systém

Močový systém

Časté močení

 • příčinou je nutkavý pocit močení, je potřeba odlišit od neprůchodnosti – viz níže; nejčastější příčinou jsou infekce, močové kameny/písek a eventuálně nádorový proces; pokud proces přetrvává doporučuje se co nejdříve zajistit veterinární vyšetření

Močení s krví

 • příčiny stejné jako výše, ale navíc jsou možnou příčinou i úrazy a poranění, nemoci prostaty nebo některé celkové obtíže (np. poruchy srážlivosti krve); řešení je různé v závislosti na příčině, proto Vám doporučíme vyšetření

Nemožnost se vymočit

 • může zdánlivě vypadat jako časté močení a někdy není jednoduché je rozlišit, jedná se ale o akutní živost ohrožující stav a je nezbytné neodkladné veterinární ošetření

Inkontinence

 • je vůlí neovladatelný únik moči; častěji postihuje samičí pohlaví z důvodu anatomické predispozice, nejčastěji jde o problém spojený se stárnutím, ale může se vyskytovat i u mladých zvířat, vyšetření obnáší i laboratorní a pomocná vyšetření pro vyloučení subklinických infekcí, močových kamenů, vrozených vad nebo funkčních neurologických poruch; většina případů se dá pomocí léků vyřešit nebo zlepšit

Klinické vyšetření močového systému je omezeno na palpační vyšetření dutiny břišní (zde hlavně močového měchýře, případně ledvin) a vyšetření vyústění močové trubice. Proto je důležitým prvkem v diagnostice urologických obtíží anamnéza a pomocná vyšetření. Zde využíváme hlavně vyšetření moči – ambulantní nebo laboratorní, sonografické a rentgenologické vyšetření.

Výše zmíněné projevy jsou typické hlavně pro onemocnění dolních močových cest. U onemocnění horních močových cest (ledvin) se přidávají často i celkové zdravotní obtíže: horečky, apatie, hubnutí atd.

 • Provádíme kompletní diagnostiku a řešení obtíží uropoetického aparátu:
  • diagnostika zánětů močových cest – horních močových cest – záněty ledvin a dolních močových cest – záněty močovécho měchýře a močové trubice
  • diagnostika močových kamenů a močového písku
  • provádíme sonografické a rentgenologické vyšetření močového aparátu, v indikovaných případech i kontrastní vyšetření
  • provedeme orientační vyšetření moči testačním papírkem v ambulanci a zajistíme kompletní vyšetření moči v laboratoři
  • chirurgickými postupy jsou hlavně cystotomie (operace na močovém měchýři), uretrostomie čili umělý funkční vývod močové trubice na povrch břišní stěny (nejčastěji u samců v důsledku zužení močových cest z důvodů penilní kosti), vyjímečně i zákroky na ledvinách (np. nefrektomie).

Břicho – pohlavní systém

Pohlavní systém

Výtok z pochvy

 • jediný fyziologický výtok je součástí hárání nebo porodu, ve všech ostatních případech je rizikem závažných zdravotních obtíží; doporučujeme raději řešit každý abnormální výtok, jedním z hlavních vyšetření bude ultrazvukové vyšetření dutiny břišní a řešením může být i chirurgický zákrok (np. u zánětu dělohy)

Útvary v pochvě

 • často se projevují jako náhle se objevující kulovité útvary na stopce vyčnívající z vulvy – zde se často jedná o nezhoubné nádory, většina z nich se ale musí chirurgicky odstranit

Vaginální hyperplazie

 • občas může být zaměněna za nádory, ale jde o nadměrné zmnožení tkáně poševní sliznice u hárajících fen, pokud nejsou potíže při močení lze vyhřezlou tkáň jen ošetřit slabými dezinfekčními roztoky a mastmi, zbývající dobu hárání zamezit poranění a znečištění, u výhřezu většího rozsahu se lze pokusit tkáň reponovat a zúžit stydkou štěrbinu stehem nebo při velkém výhřezu nebo poranění lze provést resekci

Dlouhodobé hárání

 • abnormální prodloužená zevně zjevná estrogenizace zvířete; příčinou může být bezdůvodně prodloužená nebo rozštěpená říje, dysbalance na neuroendokrinním řízení hárání (často u první nebo druhé říje), ovariální cysty nebo nádory; prodloužení estrogenní fáze (do 5 týdnů) není třeba léčit, v ostatních případech je vhodná specifická diagnostika

Falešná březost

 • je souborem příznaků imitujících březost a porod u nebřezího zvířete, jsou typické pro feny, u koček méně časté; v případě méně výrazných příznaků není léčba nutná, ošetření je vhodné u výraznější produkce mléka – zde podávání léky potlačující tvorbu mléka, jinak je řešením tzv. chovatelské opatření – odebrání předmětů imitujících mláďata, snížení příjmu bílkovin a vody (np zabránění pití v noci po dobu několika dní) a zabránění lízání mléčné žlázy

Onemocnění prostaty

 • nejčastěji se jedná o benigní hyperplazii prostaty, souvisí převážně s vyšším věkem a je způsobená hyperplazii a hypertrofii žlaznaté tkáně prostaty; nejčastějším projevem je odkapávání krvavé tekutiny  z močových cest mezi močením, případně může způsobovat i obtíže při kálení; léčba je medikamentozní nebo chirurgická (kastrace)

Kryptorchismus

 • je vývojová vada, při které není dokončen sestup jednoho nebo obou varlat v druhově specifickém termínu po porodu, obvykle to je do 2 měsíců po porodu; pro podporu sestupu lze aplikovat některé léky, ale efektivnost léčby je nízká

Zvětšené varle

 • příčinou může být zánět, torze, ale nejčastěji nádor varlete; většina nádorů je benigní, některé ale jsou hormonálně aktivní, proto se obvykle řeší chirurgickým zákrokem

Postup vyšetření reprodukčního systému obnáší důkladnou anamnézu – zjištění průběhu předchozích pohlavních cyklů nebo pohlavní aktivity, případné březosti a porody v minulosti, eventuální dřívější hormonální ošetření. Poté při klinickém vyšetření se prohlídnou zevní pohlavní orgány a mléčná žláza a prohmatá dutina břišní. Jako pomocná vyšetření se používají stanovení koncentrace pohlavních hormonů v krvi, sonografické vyšetření nebo rentgenologické vyšetření.

Pošlete nám zprávu

Navštivte nás

Otavská 1453, 370 11 České Budějovice

Zavolejte nám

+420 385 520 561