+420 385 520 561 vklinika@klinika-vltava.cz

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) je známá u člověka a většiny savců. Je to vývojové (ne vrozené) onemocnění s polygenní dědičností. Pro DKK je typická laxita kyčelního kloubu, jeho abnormální utváření a vývoj, jež v pokročilém stádiu nemoci vyústí v artózu.
Kyčelní kloub je kloubem kulovým a tvoří jej hlavice stehenní kosti a jamka acetabula. Za normálních okolností zapadá hlavice do acetabula velmi pevně. Při dysplazii je kloub volnější a hlavice stehenní kosti subluxuje z acetabula. Subluxace i artróza jsou pro zvíře bolestivé. DKK má multifaktoriální podstatu vzniku. Určité prvky jsou podmíněné geneticky, np. stavba kloubních struktur a velikost svalové hmoty. Řada podmiňujících faktorů vzniká během života – velikost plemene, rychlost růstu, způsob výživy, tělesná konstituce a další.